கோலங்கள்

வாசலில் கோலமிட மிகவும் பிடிக்கும். அந்த காரணத்திர்கேன்றே காலையில் சீக்கிரம் எழுந்து விடுவேன்.

பெரிய கோலமென்றால் மிக்க இஷ்டம். உதாரணத்திற்கு இதோ என் கோலங்கள்:

Media_httpviduraghufi_gvpir

No.1

Media_httpviduraghufi_hpzsg

No.2

Media_httpviduraghufi_ckckp

No.3

கைபேசிஇல் புகைப்படம் எடுத்ததால் சிலதை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s